Historisk arkiv

Ny lov om dyrevelferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Det er fremmet forslag til ny lov om dyrevelferd. Dyrevelferd er et område som forvaltes av både Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. - Loven er i tråd med Soria Moria-erklæringens mål om å styrke dyrevelferden, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Det er fremmet forslag til ny lov om dyrevelferd.  Dyrevelferd er et område som forvaltes av både Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Lovutkastet er derfor utarbeidet i felleskap mellom begge departementene.

Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for velferden til fisk og andre dyr som lever i havet og i ferskvann. Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for alle andre dyr som loven vil gjelde for.

- Loven er i tråd med Soria Moria-erklæringens mål om å styrke dyrevelferden, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.