Historisk arkiv

Reguleringar i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2009. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Oversikt over arbeidet med reguleringssaker 2009. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Sist oppdatert 19.12.08

Pressemeldingar og lenke til forskrifter

Fastsett

Ungdomsfiske i 2009 19.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernetiltak for norsk kysttorsk i 2009 19.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter torsk, sei og hyse nord for 62°N i 2009 19.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av seifisket i sør i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter makrell i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter kolmule for 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av sildefisket i sør i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter tobis og augepål i 2009 18.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter uer i 2009 15.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter vassild 2009 nord for 62°N 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerak i 2009 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerak i 2009 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter blåkveite i 2009 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2009 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter breiflabb i 2009 12.12.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------