Historisk arkiv

Vil utnytte marint biråstoff bedre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

-Norge er i dag en stor sjømatnasjon men det er ikke gitt at veksten vil fortsette. Vi må tørre å tenke nytt og legge forholdene til rette for nyskaping. Utnyttelse av marint biråstoff er et område der verdiskapingspotensiale er høyt, sa politisk rådgiver Fride Solbakken da hun åpnet årets RUBIN-konferanse ”Marint biråstoff for økt verdiskaping og bærekraft” på Hell i dag.

-I dag utnyttes rundt 76 prosent av marint biråstoff. Bedre utnyttelse av fisken og biråstoffet er i tråd med Regjeringens politikk for utvikling av en bærekraftig marin sektor. Bedre utnyttelse kan bidra til mer mat, ernæringsmessig sunne produkter og en rekke andre nye produkter. Men vi trenger kunnskap, investeringer og langsiktig satsing for å lykkes i et internasjonalt marked. Derfor må forskningsmiljøer, næring og myndighetene samarbeide. Det må være et felles ansvar, sa Fride Solbakken.

RUBIN koordinerer utvikingen av biråstoff i Norge, og arbeider for økt utnyttelse av hele fisken og økt verdiskaping av biråstoffet. Konferansen er den store møteplassen for alle som arbeider med verdiskaping av marint biråstoff, og arrangeres i år for femte gang.