Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forbod mot landing av makrell tatt i færøysk og islandsk sone

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Etter gjeldande regelverk er det forbode å lande fangstar av makrell frå islandske og færøyske fartøy i norske hamner.

Etter gjeldande regelverk er det forbode å lande fangstar av makrell frå islandske og færøyske fartøy i norske hamner. Departementet vil presisere at ilandføringsforbodet også omfattar all fangst som består av makrell tatt i færøysk og islandsk sone, og fangst tatt av fartøy med lisens frå færøyske eller islandske styresmakter.
 
 


Kontakt: Avdelingsdirektør Sverre Johansen, tlf 22 24 64 47