Historisk arkiv

Konseptvalgutredning U-864

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Oppdatert 28. september 2011

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag, fredag 14.januar, mottatt Kystverkets utredning av de ulike alternativene for den videre håndteringa av U-864.

Denne utredningen skal nå gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1). Dette vil danne grunnlag for regjeringas beslutning om hvordan kvikksølvforurensningen fra U-864 kan håndteres på en miljømessig best mulig måte.

Tidspunkt for når kvalitetssikringa vil kunne være ferdig vil nå vurderes av de eksterne konsulentene. Regjeringa vil senest i revidert nasjonalbudsjett for 2011 orientere Stortinget om den videre framdriften.

Konseptvalgutredningen kan lastes ned her (pdf-format).

På bakgrunn av at ekstern kvalitetssikrer våren 2011 identifiserte behov for ytterligere vurderinger ga Fiskeri- og kystdepartementet Kystverket i oppdrag om å utføre tilleggsutredninger for U-864.

Kystverket leverte tilleggsutredningen den 20. september 2011

Tilleggsutredning vil inkluderes i ekstern kvalitetssikrers analyse (KS 1)av håndtering av kvikksølvforurensingen fra U-864

Tilleggsutredningen kan lastes ned her (pdf-format)