Historisk arkiv

Reguleringar 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over reguleringar 2012. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Oversikt over reguleringar 2012. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Pressemeldingar og lenke til forskrifter 

Fastsett

 

Regulering av fisket etter uer i Norskehavet i 2012

 

05.12.11

Regulering av fisket etter uer nord for 62°N i 2012 16.12.11


Regulering av fisket etter vassild i 2012


05.12.11

Regulering av fisket etter blåkveite i 2012

08.12.11

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2012

05.12.11

Regulering av fisket etter tobis i 2012

05.12.11

Regulering av fisket etter augepål i 2012

08.12.11

Regulering av fisket etter kolmule i 2012

06.12.11

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2012

05.12.11

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012

08.12.11

Regulering av fisket etter reker i 2012

13.12.11

Regulering av fisket etter breiflabb og kveite i 2012

07.12.11

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2012

20.12.11

Regulering av fisket etter sild sør for 62°N i 2012

19.12.11

Regulering av fisket etter pigghå, håbrann og brugde i 2012

21.12.11

Regulering av seifisket i sør i 2012

12.12.11

Regulering av seifisket nord for 62°N i 2012

15.12.11

Regulering av fisket etter makrell i 2012

16.12.11

Regulering av fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2012

15.12.11