Historisk arkiv

Strategigruppa Hav21

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Strategigruppa for forskning og teknologiutvikling innenfor Hav (Hav21) er nå endelig. Sentrale representanter fra viktige forskningsinstitusjoner, næringer og forvaltningsorgan er representert. Gruppa skal utarbeide en bred og samlet strategi for marin forskning og utvikling.

Leder for gruppa er Liv Monica Stubholt fra Aker Clean Carbon.

Strategien skal tegne opp hvordan Norge bør innrette den samlede marine forskningsinnsatsen for å fremme en bærekraftig forvaltning og utnyttelse av marine biologiske ressurser. Målet er at Noreg skal ha en globalt ledende posisjon når det gjelder kunnskap knytta til hav og havforvaltning.

Strategigruppa skal komme opp med en Forsknings- og utviklingsstrategi (FoU) innen utgangen av 2012.

Sammensetning av strategigruppa:

Liv Monica Stubbholt (leder) - Aker Clean Carbon  
Tore Nepstad - Havforskningsinstituttet
Liv Holmefjord - Fiskeridirektoratet
Torger Reve -  Handelshøyskolen BI 
August Fjeldskår - Fisker 
Alf Helge Aarskog - Marine Harvest
Åse Aulie Michelet - Konsulent 
Harald Gjein -  Mattilsynet 
Hill-Marta Solberg - Fylkesmannen i Nordland
Unni Steinsmo - SINTEF 
Olaf Styrvold - Universitetet i Tromsø
Christina Abildgaard - Norges Forskningsråd
Arne Karlsen - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond  
Helge Drange - Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning
Nina Jensen  - WWF 
Bjørn Fossli - Johanssen Polarinstituttet
Yngve Svarte - Direktoratet for Naturforvaltning 
Signe Nåmdal - Klima- og forurensningsdirektoratet  

Mandat for gruppas arbeid