Historisk arkiv

Fiskeri- og kysdepartmentets "Fyrtårnpris"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartmentets ”Fyrtårnpris”

Generelt

Fiskeri- og kystdepartementet ønsker økt oppmerksomhet om viktig arbeid som gjøres for å fremme Norge som fiskeri- og kystnasjon. For å bidra til dette etableres en egen pris – ”Fyrtårnprisen”. Prisen består av en statuett med diplom. Statsråden kan i enkelte tilfelle også inkludere et pengebeløp i prisen.

Formål

Prisen skal tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt arbeid for Norge som fiskeri- og kystnasjon.

Mottakere

Fiskeri- og kystdepartementets ”Fyrtårnpris” kan tildeles person(er) eller organisasjoner som har utmerket seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt med sitt arbeid eller interesseområde, og som gjennom sitt arbeid har markedsført fiskeri- og kystnasjonen Norge på en positiv måte.

Områder

”Fyrtårnprisen” kan tildeles innenfor alle områder av Fiskeri- og kystdepartementets forvaltningsansvar.

Kriterier for prisen

”Fyrtårnprisen” skal tildeles ut fra følgende hovedprinsipper:

 • Prisen tildeles på grunnlag av ekstraordinær innsats for fiskeri- og kystnasjonen Norge.
 • Prisen kan bare deles ut en gang til samme person(er) eller organisasjon.
 • Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av landet.
 • Det skal være rimelig fordeling mellom de områder Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for.

Tildeling

Etter innstilling fra departementets administrasjon, bestemmer statsråden hvert år hvem som skal tildeles ”Fyrtårnprisen”.

Kunngjøring og forslag

Organisasjoner og enkeltpersoner kan fremme grunngitte forslag om kandidater til ”Fyrtårnprisen”. Kunngjøring om dette legges ut på departementets nettsider i løpet av januar hvert år.

Tidligere mottagere av Fyrtårnprisen

 • 2012 Gründerne i Svolvær-bedriften SALT
 • 2011 Redningsselskapet
 • 2010 Dag Lindebjerg
 • 2009 Ingrid Espelid Hovig
 • 2008 Steinar Olaisen
 • 2007 WWF-Norge
 • 2006 Kystaksjonen for tsunamiofrene
 • 2005 Forbundet KYSTEN
 • 2004 Kystvakten