Historisk arkiv

Reguleringar 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Oversikt over reguleringar 2013. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Oversikt over reguleringar 2013. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Pressemeldingar og lenke til forskrifter 

 Fastsett

 

Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

21.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

21.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

21.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2013

19.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2013

19.12.2012

Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann og silkehai i 2013

19.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2013

18.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2013

18.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2013

 17.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter augnepål i 2013

 17.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2013

13.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter uer i ICES statistikkområder I og II utenfor noen stats jurisdiksjon i 2013

 12.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2013

 10.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62°N i 2013

 06.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2013

06.12.2012

Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg

05.12.2012

Forskrift om regulering av fisket etter vassild i 2013

04.12.2012