Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samråd i Tromsø om havbruk, med vekt på næringas arealutfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

29. mars holdes det samrådsmøte i Tromsø om havbruksnæringas arealutfordringer. Møtet er åpent for alle som er opptatt av havbruksnæringas videre utvikling i Norge, og som ønsker å dele tanker og ideer, og drøfte politikk med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Ordfører i Tysnes kommune

29. mars holdes det samrådsmøte i Tromsø om havbruksnæringas arealutfordringer. Møtet er åpent for alle som er opptatt av havbruksnæringas videre utvikling i Norge, og som ønsker å dele tanker og ideer, og drøfte politikk med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Tema for møtet vil være havbruk, med vekt på næringens arealstruktur. Sentralt for møtet vil være Arealutvalgets forslag om inndeling av kysten i produksjonsområder, utsett-soner og såkalte branngater uten oppdrett. Presentasjoner vil basere seg på høringsuttalelser til utvalgets rapport. Det vil bli noen innledninger og det vil bli satt av rikelig med tid til innspill, spørsmål og kommentarer fra salen.

Regjeringen har startet arbeidet med å skrive en ny, bred og helhetlig stortingsmelding om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Samrådet er et ledd i dette arbeidet. Hovedmålet med meldinga skal være å utvikle en fremtidsrettet politikk som kan bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten.

Påmelding ([email protected])

Program – Samråd i Tromsø 29. mars

Tid: 13.30 – 17.00
Sted: Hotell Radisson Blu

13.30   Velkommen v/ ordstyrer Stein-Gunnar Bondevik

13.35 – 14.15  Forvaltningsperspektivet
   Lisbeth Berg-Hansen (Fiskeri- og kystminister)
   Liv Holmefjord (Direktør Fiskeridirektoratet)
   Harald Gjein (Direktør Mattilsynet)
   Spørsmål til innlederne fra salen

14.15 – 15.00  Samfunnsperspektivet
   Kjetil Hestad (ordfører i Tysnes kommune)
   Kari-Anne Opsal (Fylkesråd for plan og næring, Troms)
   Nina Jensen (Generalsekretær WWF)
   Ordveksling (ordstyrer, innledere og salen)

15.00 – 15.15  Pause m/kaffe

15.15 – 16.00  Næringsperspektivet
   Ragnar Jensen (Marine Harvest Norway)
   Odd Strøm (Nova Sea)
   Øyvind Kråkås (Salmon Group)
   Ordveksling (ordstyrer, innledere og salen)

16.00 – 17.00  Innspill fra salen og debatt

-------------------------------------------------------------------

Til toppen