Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Verdiskaping i startgropa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Innspillskonferansen i Svolvær i går om framtidig verdiskaping i Nord-Norge samlet 200 deltakere fra reiselivet, fiskerinæringa, forskningsmiljøene, organisasjonene og politikken.

Hit kom fire statsråder for å lytte og lære. I åpningsinnlegget sitt viste fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til sjømatnæringas status som en av tre framtidsnæringer for Norge, slik det kommer fram i studien Et kunnskapsbasert Norge som Torger Reve har stått i spissen for. Den viser at det er mulig å øke verdiskapinga og aktiviteten langs kysten vår, basert på sjømatnæringa og nye marine næringer.  

- Vi må tenke på hvordan vi utnytter ressursene til beste for hele kysten. I et lengre tidsperspektiv er vi bare i startgropa med å utnytte ressursene langs kysten og i havet. Havet er en skattekiste. Forskning og kunnskap er nøkkelen, sa Berg-Hansen. Hun sa videre at flere av disse spørsmålene som hun har ansvaret for, blir tatt opp i den nye stortingsmeldinga Norge - Verdens fremste sjømatnasjon. Særlig vil meldinga se på mulighetene og utviklinga i fiskeindustrien. 

Til toppen