Historisk arkiv

Skrei nummer 2 million til Spania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen var på plass i da skrei nummer to millioner kom til Madrids største matmarked. Eksporten av fersk torsk til Spania har mer enn doblet seg siden i fjor.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen var på plass da skrei nummer to million kom til Madrids største matmarked. Eksporten av fersk torsk til Spania har mer enn doblet seg siden i fjor.

- Jeg mener det er et stort potensial for ytterligere  økningen i eksporten til Spania og derfor er jeg her for å møte min spanske kollega og jobbe videre med vårt markedsssamarbeid, sier Berg-Hansen.

Spania er EUs største fiskerinasjon og spanjolene spiser mest fiske av alle i EU. Vanskelige økonomiske tider har gitt nedgang i sjømatforbruket i 2012, likevel har eksporten fra Norge økt.  I år er torskekvotene rekordstore.

- God ressursforvaltning er avgjørende for et bærekraftig fiske. Nå koker Barentshavet av torsk. Det viser at det er mulig å lykkes i kampen mot overbeskatning og ulovlig fiske, sier statsråden.