Historisk arkiv

Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har motteke fleire spørsmål til tildelingsrunden 2013. Departementet har sendt ut eit brev som inneheld ei rekkje av spørsmåla saman med svara frå departementet.

Fiskeri- og kystdepartementet har motteke fleire spørsmål om korleis ein skal forstå forskrift 24. juni 2013 nr. 754 om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013. Departementet har sendt ut eit brev som inneheld ei rekkje av spørsmåla saman med svara frå departementet.

Brevet frå departementet kan du lese her: Spørsmål og svar til tildelingsrunden 2013