Forsida

Historisk arkiv

Tildelingsbrev 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.