Tidligere politisk rådgiver i FKD Kari-Anne Opsal (Ap)

Perioden f.o.m. 21.10.05 – t.o.m. 03.08.07

Født: 1967

Utdanning            

25.10.2000

 

Advokat bevilling

 

 

Vår 2000

 

Advokat kurs

 

Oslo

Høst 1992

 

Candidata Juris

 

Universitet i Tromsø

1991

 

Spesialfag kommunalrett

 

Universitetet i Oslo

1983 – 1986

 

Videregående skole

 

Musikklinja Heggen

1983

 

Grunnskole

 

Hagebyen ungdomskole 

Arbeidserfaring

Tidsrom

Stilling

Arbeidsgiver

01.01.01 -

advokat

Selvstendig næringsdrivende 

01.09.00 – 31.12.00

ansatt advokat

advokat Karl Larsen 

01.09.98 – 31.08.00

advokatfullmektig

advokat Karl Larsen 

10.04.97 – 31.07.98

tillitsvalgt

NTL landsforening 103 – trygdeetaten 

16.10.95 – 10.04.97

førstekonsulent

Fylkestrygdekontoret i Akershus 

21.02.94 – 15.10.95

konsulent

Nittedal trygdekontor 

14.05.93 – 20.02.94

jur. konsulent

Skattefogden i Troms 

04.02.93 – 03.05.93

daglig leder

Juss Hjelpa i Nord-Norge 

20.08.91 – 31.05.92

saksbehandler

Juss Hjelpa i Nord- Norge 2/5 dels stilling 

27.08.90 . 26.08.91

daglig leder

Juss Hjelpa i Nord- Norge 4/5 dels stilling 

07.03.90 – 31.05.90

vit. ass. Bibl.

UiTø, Institutt for rettsvitenskap ¼ del st. 

Fra høst 2004 timelærer i barnevernrett og forvaltningsrett på Høgskolen i Harstad.

Verv

Varaordfører Harstad kommune

 

fra høst 2003

Leder skatteutvalget Harstad kommune

 

fra høst 1991

Leder valgkomiteen

 

fra høst 2003

Leder administrasjonsutvalg

 

fra høst 2003

Styremedlem Destinasjon Harstad AS

 

fra vår 2004

Styremedlem Norsk Petroleumsf. Avd. Hålogaland

 

fra 2004

Styremedlem Troms arbeiderparti

 

fra 2005 

 

Tidligere

Diverse kommunale verv perioden 1999-2003:

Kommunestyremedlem

Medlem Harstad overformynderi, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget.

Leder av fastlegeutvalget, skatteutvalget og arbeidsmiljøutvalget.

Fylkestillitsvalgt for fagforeningen Norsk Tjenestemannslag – trygdeetaten i Akershus, mens jeg jobbet på Nittedal trygdekontor. Frikjøpt i 50% stilling

Styremedlem i NTL- Landsforening 103 – trygdeetaten fra våren 1996 og kassererer fra 10.04.97 – 31.07.98. Frikjøpt i 100% stilling fra 10.04.97.

Annet

Prosjektutvikler/initiativtaker til sykefraværsprosjektet ”Ringnesprosjektet” mens jeg jobbet på Nittedal trygdekontor, en av forløperne til dagens ordning med inkluderende arbeidsliv.

Prosjektutvikler/ initiativtaker til Stien langs sjøen – planlagt gangsti langs sjøfronten i Harstad

Initiativtaker til samordnet voldsregister med sete i Harstad. Det er store mørketall hva angår vold mot kvinner og barn. Det statistiske materialet er svært mangelfullt fordi kun et fåtall oppsøker politiet. Forslag om å opprette et samordnet register hvor krisesenter, politi, sykehus, familievernkontor og barnevern deltar. Videre at kunnskapen derfra benyttes til å iverksette målrettede forebyggende tiltak.