Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fiskeri- og kystdepartmentets ”Fyrtårnpris”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Generelt
Fiskeri- og kystdepartementet ønsker økt oppmerksomhet om viktig arbeid som gjøres for å fremme Norge som fiskeri- og kystnasjon. For å bidra til dette etableres en egen pris – ”Fyrtårnprisen”. Prisen består av en statuett med diplom. Statsråden kan i enkelte tilfelle også inkludere et pengebeløp i prisen.

Formål
Prisen skal tjene som stimulans og inspirasjon for fortsatt arbeid for Norge som fiskeri- og kystnasjon.

Mottakere
Fiskeri- og kystdepartementets ”Fyrtårnpris” kan tildeles person(er) eller organisasjoner som har utmerket seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt med sitt arbeid eller interesseområde, og som gjennom sitt arbeid har markedsført fiskeri- og kystnasjonen Norge på en positiv måte.

Områder
”Fyrtårnprisen” kan tildeles innenfor alle områder av Fiskeri- og kystdepartementets forvaltningsansvar.

Kriterier for prisen
”Fyrtårnprisen” skal tildeles ut fra følgende hovedprinsipper:

  • Prisen tildeles på grunnlag av ekstraordinær innsats for fiskeri- og kystnasjonen Norge.
  • Prisen kan bare deles ut en gang til samme person(er) eller organisasjon.
  • Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på at innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av landet.
  • Det skal være rimelig fordeling mellom de områder Fiskeri- og kystdepartementet har ansvar for.

Tildeling
Etter innstilling fra departementets administrasjon, bestemmer statsråden hvert år hvem som skal tildeles ”Fyrtårnprisen”. Tildelingen har de siste årene skjedd på hovedarrangementet til Kystens dag i juni.

Kunngjøring og forslag
Organisasjoner og enkeltpersoner kan fremme grunngitte forslag om kandidater til ”Fyrtårnprisen”. Kunngjøring om dette legges ut på departementets nettsider i løpet av januar hvert år.

Tidligere mottagere av Fyrtårnprisen

2013 Jo van der Eynden
2012 Svolvær-bedriften SALT
2011 Redningsselskapet
2010 Dag Lindebjerg
2009 Ingrid Espelid Hovig
2008 Steinar Olaisen
2007 WWF-Norge
2006 Kystaksjonen for tsunamiofrene
2005 Forbundet KYSTEN
2004 Kystvakten

 

 

Til toppen