Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet - pressemeldinger om Statsbudsjettet 2012

Hoveddokument

Proposisjon nr. 1 S (2011 - 2012) Fiskeri- og kystdepartementet

Tildelingsbrev 2012

Nyheit Dato: 08.02.2012

Tildelingsbreva gjev løyvingane til og fastset mål for dei verksemdeme som er knytte til Fiskeri- og kystdepartementet.