Historisk arkiv

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak - Magnussenutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 10. januar leverer utvalget som har vurdert hvordan inntekter fra staten skal fordeles mellom de fire regionale helseforetakene sin innstilling til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Sted: Auditoriet i R5, Akersgt. 59

Tid: Torsdag 10. januar kl. 15.00

På pressekonferansen presenterer utvalgets leder, professor Jon Magnussen, hovedtrekkene i innstillingen.

Utvalget er oppnevnt for å foreta en ny bred, faglig gjennomgang av systemet for fordeling av inntekter fra staten til de fire regionale helseforetak. Dagens inntektssystem av ble sist gått gjennom i 2003. Utvalgets forslag baserer seg på gjeldende budsjettramme for regionale helseforetak. Utvalget har hatt som overordnet mål for sitt forslag at inntektssystemet skal sette de fire regionale helseforetakene i stand til å kunne gi sin befolkning et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet vil sende utvalgets forslag på en bred høring 11. januar med tre måneders høringsfrist.

Pressekonferansen blir overført direkte på Web-TV på Regjeringen.no