Historisk arkiv

HPV-høring 13. juni 2007 – Åpen høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte høringsmøte i forbindelse med en eventuell innføring av HPV-vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet 13. juni 2007. Opptak av møtet er tilgjengelig på web-tv.

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerte høringsmøte i forbindelse med en eventuell innføring av HPV-vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet  13. juni 2007.

Tid: Onsdag 13. juni, kl. 1330

Sted: Plenumssalen R4, Einar Gerhardsens plass 1

Program:
Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, HOD, leder møtet

Innlegg:

  • Geir Stene-Larsen fra Folkehelseinstituttet
  • John-Arne Røttingen fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten
  • Eva Skovlund fra Statens legemiddelverk
  • Frøydis Langmark fra Kreftregisteret
  • Charlotte Haug fra Tidsskriftet for legeforeningen

Opptak på web-tv: Åpen høring om HPV-vaksine