Historisk arkiv

Brustad ønsket lykke til for Nasjonalt råd for fødselsomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Sylvia Brustad ønsket nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg lykke til i arbeidet da de 4. juni var samlet for første gang. Ny rådsleder er professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet HF.

Helseminister Sylvia Brustad ønsket nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg lykke til i arbeidet da de 4. juni var samlet for første gang.Helseminister Sylvia Brustad ønsket nytt Nasjonalt råd for fødselsomsorg lykke til i arbeidet da de 4. juni var samlet for første gang. Ny rådsleder er professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet HF.

– Jeg er særlig glad for at vi har fått til en så bred sammensetning av rådet, med representanter både fra fagmiljøene, fra helseforvaltningen og fra brukerne. Mitt ønske er at de råd dere gir skal være faglig dokumenterte samtidig som myndighetene og brukernes stemmer får en framtredende plass. Ikke minst er brukernes erfaringer vesentlige bidrag for helsetjenestens samlede kompetanse, sa Sylvia Brustad.

På rådets første møte var det svangerskapsomsorgen som sto i fokus.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg har 12 medlemmer. Rådet skal, sammen med Helsedirektoratet, være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen om svangerskap-, fødsels- og barselomsorgen som skal legges fram innen utgangen av 2008.

– Målet er at gravide og deres familier skal møte en helhetlig og sammenhengende svangerskap-, fødsels- og barselsomsorg uansett hvor de bor i Norge, sa Brustad. 

 

 

 

 

Helseminister Sylvia Brustad fikk i dag hilse på flere av medlemmene fra Nasjonalt råd for fødselsomsorg.