Historisk arkiv

Også eldre skader på fødestuer skal kunne gi erstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Det er urimelig at de første pasientskadereglene ikke ga det samme erstatningsrettslige vern ved fødsel på fødestue som ved fødsel på sykehus, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

– Det er urimelig at de første pasientskadereglene ikke ga det samme erstatningsrettslige vern ved fødsel på fødestue som ved fødsel på sykehus, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Nå ber helseministeren Stortinget godkjenne at erstatningskrav som gjelder skader voldt ved fødsel på offentlig fødestue skal dekkes av pasientskadereglene selv om skaden ble konstatert i perioden 1988-2003. Hun ber nå Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om å behandle de eldre pasientskadesakene som gjelder fødestuer på særskilt oppdrag fra departementet. Brustad ber også NPE om å vurdere å gjenoppta aktuelle saker som tidligere er blitt avvist.

I dag har pasienter som blir påført skade etter fødsel den samme rett til erstatning enten fødselen finner sted på fødestue eller sykehus. Dette følger av Pasientskadeloven som trådte i kraft 1.1.2003. For skader konstatert etter 1.1.1988, men voldt før Pasientskadeloven trådte i kraft, har pasientskadeordningen imidlertid ikke omfattet alle landets fødestuer. Det skal de nå gjøre.