Historisk arkiv

Sykehotell-redegjørelse til Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har i dag oversendt redegjørelsen om prosessen rundt nytt sykehotell ved Rikshospitalet HF til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee.

Dokumenter oversendt komiteen:

Redegjørelse fra helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 03.06.08.

Vedlegg: