Historisk arkiv

Priv. til red.

Det første møte i Olsen-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen vil delta på det første møte i Olsen-utvalget.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen vil delta på det første møte i Olsen-utvalget. Utvalget ble oppnevnt 24. april 2009 og skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv de siste fem år. Utvalget ledes av fylkesmannen i Vest- Agder, Ann-Kristin Olsen.

Det er anledning for pressen til å være tilstede ved åpningen av møtet som finner sted:

Torsdag 28. mai, klokken 09.00,
møterom 2235 i R5 (Akersgaten 59)

Vel møtt!