Historisk arkiv

Foreslår ett felles nødnummer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppen som har vurdert hvordan man best kan innføre et felles nødnummer foreslår at det opprettes nødmeldesentraler med felles nødnummer 112. – Det er viktig at det er enkelt for publikum å få rask hjelp uansett hvilken situasjon de befinner seg i. Det vil være utgangspunktet for vårt videre arbeid, sier statssekretær Dagfinn Sundsbø.

Utvalget viser til at det er viktig at nødsentralene kan gi kvalifisert hjelp både ved de mange dagligdagse hendelsene og ved store, komplekse ulykker som krever stor grad av samordning og koordinering.

– Ved akutt sykdom og skade er det viktig at operatørene på nødsentralene har faglig kompetanse, og at sentralene er godt koordinerte. Det gjelder både mellom de tjenestene som skal yte hjelp og innad i helsetjenesten, slik at tilbudet fremstår helhetlig, sier Sundsbø.

Det er viktig at taushetsplikten ivaretas, slik at personer som kontakter nødmeldetjenesten ikke behøver å frykte at sensitive opplysninger kommer på avveie.

Helsepersonell har strenge krav til taushetsplikt, og det er viktig at disse overføres til den nye nødmeldetjenesten. Spesielt er forholdet mellom helsetjenesten og politiet viktig i denne sammenheng.

Les mer på Justisdepartementets side.