Historisk arkiv

Forslår endringer i alkohollovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg er glad for å kunne sende ut forslag om innskrenking av alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkohol, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. - Vi vet hvor store skader bruk av alkohol kan føre til, og vi vet at begrensede salgs- og skjenketider bidrar til å begrense forbruket, sier Hanssen.

Forslaget innebærer at alkohollovens maksimaltider for skjenking av alkoholholdig drikk innskrenkes med en time. Det vil bety at skjenking av alkohol vil være forbudt etter klokka 02.00.

Svært mange kommuner har tillatt skjenking fram til klokka 03.00. Dette vet vi blant annet fører til større skader og større pågang hos helse- og polititjenesten. Ved å redusere skjenketidene med en time frigjør vi ressurser som kan brukes på andre områder i samfunnet. 

Samtidig er det behov for å sørge for at alkohollovgivningen overholdes. Høringsnotatet inneholder derfor en grundig gjennomgang av alkohollovens kontroll- og reaksjonsbestemmelser. En mulig ordning for inndragning av bevilling på stedet skisseres.

I tillegg til de nevnte forslagene, inneholder høringsnotatet en rekke mindre forslag til mindre endringer som følge av behov for revisjon av enkelte deler av lovverket.

Høringsfrist er 23. desember 2009.

Les høringsnotatet.