Historisk arkiv

Helseministeren deltok på første møte i Olsen-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bjarne Håkon Hanssen deltok i dag på det første møte i utvalget som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv de siste fem år.

Bjarne Håkon Hanssen deltok i dag på det første møte i utvalget som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv de siste fem år.

En person med kjent psykisk lidelse og rusproblematikk tok i mars i år livet av tre personer i Tromsø.

-Noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge slike hendelser er å sørge for at hjelpen kommer før det er nødvendig med tvang og institusjonsinnleggelse, og at mennesker som skrives ut sikres god og tett oppfølging i kommunen. Et viktig spørsmål tragediene reiser er om vi har organisasjoner og systemer som lærer av hendelsene på en slik måte at risikoen for nye tragedier reduseres, sier Hanssen.  -Vi må gjøre vårt ytterste for å forebygge at tragediene gjentar seg, derfor er det nå oppnevnt et utvalg som skal gå igjennom saker hvor personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv.

Olsen-utvalget ledes av fylkesmannen i Vest- Agder, Ann-Kristin Olsen og har medlemmer som dekker jus, helsefag, politi, kommunale tjenester, brukerkompetanse, systemperspektiv og internasjonal erfaring.

Utvalget går igjennom hver enkelt sak, konkret og i detalj og baserer sitt arbeid på tidligere tilsynsrapporter og informasjon fra ulike berørte tjenester og aktører som er nødvendig for å kunne se helheten og mulige mønstre i sakene.

Utvalget vil peke på hvor det eventuelt har vært svikt, hva som eventuelt kjennetegner svikten, og gi råd om hva som bør gjøres for å forebygge nye tragedier.


Olsen-utvalget ledes av fylkesmannen i Vest- Agder, Ann-Kristin Olsen, her sammen med Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen under dagens åpningsmøte.