Historisk arkiv

Historisk arkiv

Opptrappingsplanen for psykisk helse evaluert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norges forskningsråd la onsdag 17. juni frem en evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. – Opptrappingsplanen har vært en gigantisk satsing over 10 år, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Opptrappingsplanen for psykisk helseNorges forskningsråd la onsdag 17. juni frem en evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse.  – Opptrappingsplanen har vært en gigantisk satsing over 10 år. Det er etablert en ny lokalbasert tjeneste gjennom en kraftig satsing i kommunene og etablering av distriktspsykiatriske sentre over hele landet, sier Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Hovedkonklusjonen i rapporten er at de kvantitative målene i hovedsak er nådd. Mer enn dobbelt så mange får behandling som for 10 år siden og antall årsverk er økt betraktelig.  – Det gjenstår fortsatt utfordringer når det gjelder innhold og kvalitet i tjenesten og brukermedvirkning. Dette er viktige satsingsområder for regjeringen framover, sier Hanssen.

– Samhandlingsreformen som legges fram for Stortinget nå på fredag skal bidra til at kommunene må legge opp tjenestene etter befolkningens behov i langt større grad enn i dag. Hvis kommunene får et tydeligere ansvar, økonomisk og juridisk, skal dette bidra til et mer helhetlig tilbud til befolkningen, sier helse- og omsorgsministeren.

Les Faktaark - Opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008