Historisk arkiv

Historisk arkiv

Raskere tilbake fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I lys av mediaoppslagene de siste dagene, ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å presisere de faktiske forhold om Raskere tilbake.

Ordningen går som planlagt i de fire regionale helseforetakene.

I Helse Vest RHF er tilbudet uendret. To av de private klinikkene de har avtale med, har brukt opp avtalt ramme for 2009.

Helse Midt-Norge RHF melder om uendret tilbud, og at en av institusjonene de har avtale med har brukt opp rammen for 2009.

I Helse Nord RHF er tilbudet uendret. De private institusjonene skal i følge avtalen ha en jevn produksjon slik at midlene brukes fordelt over året, noe institusjonene har innfridd. 

I Helse Sør-Øst RHF var aktiviteten så høy i første halvdel av 2009 at det var nødvendig med tiltak. For at ikke rammen skulle overskrides, og for å bruke pengene der behovet er størst, ble helseforetakene i mai gitt et ”tak” for aktiviteten innen Raskere tilbake. I tillegg ble avtalene med de tre private leverandører innen ortopedi-kirurgi sagt opp fra 15. september. Helse Sør-Øst RHF sier nå at de kan opprettholde tilnærmet samme nivå på tilbudet resten av året som de har hatt hittil.

Situasjonen er udramatisk. Aktiviteten innen Raskere tilbake vil fortsette på omtrent samme høye aktivitetsnivå resten av året. 

Det er derfor ikke grunnlag for å påstå at pengene innen Raskere tilbake er slutt og at tilbudene stoppes.