Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Informasjon fra Skattedirektoratet rundt verdsettelse av naturalytelser mottatt i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Skattedirektoratet har i dag uttalt følgende om hvordan man skal oppgi verdien på gaver (naturalytelser) mottatt i utlandet:

Skattedirektoratet har i dag uttalt følgende om hvordan man skal oppgi verdien på gaver (naturalytelser) mottatt i utlandet:
 
”Skattelovens utgangspunkt for verdsettelse av inntektsposter som består i annet enn norsk mynt (typisk naturalytelser), er at denne skal skje på grunnlag av ”omsetningsverdi”.

I tilfeller der man i utlandet mottar en fordel som inngår i skattegrunnlaget, kan skattyter kreve at omsetnningsverdien i det aktuelle giverlandet legges til grunn for ligningen.”

Til toppen