Historisk arkiv

Historisk arkiv

Kunnskap viktig for skadeforebygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Skal ulykker forebygges trenger vi kunnskap om hvor og hvordan ulykker oppstår, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I dag ble første rapport med personskadedata fra Norsk pasientregister offentliggjort.

Høsten 2009 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet den nasjonale strategien ”Ulykker i Norge” som skal vare til 2014. Strategien skisserer flere tiltak.

– Kunnskap er grunnlaget for et godt skadeforebyggende arbeid. Skal vi forebygge ulykker trenger vi kunnskap. Vi trenger et godt tallgrunnlag som forteller oss noe om hvor og hvordan ulykker oppstår. Som en del av strategien skal derfor Norsk pasientregister nå også registrere data fra spesialisthelsetjenesten og utvalgte kommunale legevakter om omstendighetene rundt skader og ulykker, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

For regjeringen er det et sentralt mål å utjevne sosiale helseforskjeller. Nøkkelen til å utjevne forskjeller ligger nettopp i det forebyggende arbeidet.

I studier som har sett på dødelighet av ulykker er det en tendens til at ulykker varierer med sosial bakgrunn.

– Vi må også se om ulykker rammer sosialt ulikt, slik at dette også kan inngå som en del av arbeidet for å utjevne sosiale forskjeller i helse, sier Strøm-Erichsen.

Skadeforebygging i lokalsamfunnet er svært viktig. Det har blant annet vist seg at innsats for å forebygge lårhalsbrudd blant eldre har god effekt. At kommunene får data over antall lårhalsbrudd i sin kommune er viktig for at kommunen kan sammenligne seg med andre kommuner, fastsette lokale mål og tiltak og at de kan måle effekten av tiltakene over tid.

Noen tall fra rapporten:

Rapporten er basert på skadedata ved Oslo skadelegevakt.   Den viser blant annet at om lag fire av ti personskader som ble registrert ved Oslo skadelegevakt var fallskader. De vanligste skadestedene for denne typen skade er bolig og boligområde, veier og gater.

Det ble registrert flest fallskader for personer i aldersgruppene 10-14 år og 80 år og eldre.

En betydelig del av ulykker, selvmordsforsøk og voldsskader er knyttet til rus.
I rapporten som ble offentliggjort i dag er det registrert over 3000 voldsskader. Menn ble behandlet for voldsskader tre ganger så ofte som kvinner.

Les rapporten ”Personskadedata i Norsk pasientregister” på Helsedirektoratets nettsider.