Historisk arkiv

Veien fram til egen bolig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil at landets ordførere og kommuner skal la seg inspirere av boligerfaringer fra 9 kvinner og menn med utviklingshemning.


I Stortinget 3. februar svarte helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på spørsmål fra stortingsrepresentant Robert Eriksen (FrP) om hvilke grep hun vil gjøre for å sikre at kommunene ikke bygger store institusjonslignende boligkompleks. Bruker- og ansatteorganisasjoner bruker begrepet ”gettosering”.

Som en del av svaret til Stortinget sa helse- og omsorgsministeren at hun er opptatt av å lytte til brukerne selv. Hun viste til boka ”Veien fram til egen bolig”, hvor ni ulike personer med utviklingshemning presenterer hvordan de har etablert eget hjem.

Boka er produsert av Norsk forbund for utviklingshemmede med økonomisk støtte fra Husbanken.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube