Historisk arkiv

Barn må få informasjon ved foreldres sykdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Når mor eller far er syke, kan det være vanskelig å gi barna den omsorgen og oppfølgingen de trenger. Da er det viktig at også helsetjenesten trår til, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen under lanseringen av boka ”Meg også” tirsdag.

 

Boka ”Meg også” er et tilbud til barn og unge som er pårørende til pasienter ved Oslo universitetssykehus.

– Jeg håper mange barn får glede og nytte av denne boka. For det å gjøre livet litt lettere for barn når mor eller far er syke er svært viktig, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en tale til barn som pårørende under boklanseringen.

De siste fem årene har Stortinget bevilget 95 millioner kroner til tiltak for barn med alvorlig syke foreldre. Helsepersonell er lovpålagte å gi informasjon og oppfølging til barn med syke foreldre. Alle sykehus er også pålagt å ha barneansvarlige, som skal følge opp disse barna.

I løpet av de siste årene er det laget mange filmer, brosjyrer og hefter for barn i forskjellig aldre.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter