Historisk arkiv

E-resept er en suksess

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innføringen av e-resept har så langt vært en suksess. Siden innføringen 18. oktober har det blitt skrevet ut nesten 300000 elektroniske resepter.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leder Helsedirektoratet prosessen med å innføre e-resept. Innføringen vil skje gradvis og skal være ferdigstilt i 2013.

Bergen er den første store byen som har innført ordningen, og det medførte at antall sendte e-resepter økte med 70 prosent første dag og antall utleveringsmeldinger med 30 prosent.

Så langt har 32 kommuner og 60 apotek tilknyttet e-resept.

Les mer om e-resept på Helsedirektoratets nettsider

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter