Historisk arkiv

Forskrift skal stimulere til lokale helse- og omsorgstilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny forskrift om kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter er fastsatt i dag. – Det skal lønne seg for kommunene å bygge opp gode lokale tilbud for pasientene og holde folk friske. Forskriften er et viktig virkemiddel for å få til dette, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I den nye forskriften får kommunene et økonomisk medansvar når innbyggerne deres behandles på sykehus. Medfinansieringsandelen er satt til 20 prosent.

- Kommunene skal motiveres til å forebygge mer og behandle sykdom så tidlig som mulig. Derfor skal de betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. De vil få penger til å betale for innleggelsene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Den nye forskriften innebærer også at kommunene må betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud.

- I dag er det slik at mange blir liggende på sykehuset etter at behandlingen er ferdig. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Kommunene vil få overført midler til å betale regningen de nå får. Midlene kan brukes til å bygge opp gode lokale tilbud i kommunen for å ta imot utskrivningsklare pasienter, eller til å betale sykehuset dersom slike tilbud enda ikke er opprettet i kommunen, sier helse- og omsorgsministeren.

Kommunene får overført 5,6 milliarder kroner for å dekke utgifter til sykehusbehandling og utskrivningsklare pasienter i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Forskriften vil tre i kraft fra 1. januar 2012, men vedtas nå slik at kommuner og sykehus får bedre grunnlag for utformingen av de lovpålagte avtalene de skal inngå.

Les Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter (pdf) 

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter