Historisk arkiv

Historisk arkiv

Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag godkjent en lang rekke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag godkjent en lang rekke nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. 

Godkjenningen skjer etter gjennomgang av 45 tidligere godkjente nasjonale kompetansesentre, 33 landsfunksjoner og 9 flerregionale funksjoner samt over 90 søknader om nye tjenester.

 Ny forskrift om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trådte i kraft fra 1. januar 2011 og danner grunnlag for et nytt styringssystem. Formålet er å ivareta nasjonale prioriteringshensyn, sikre ressursutnyttelse og legge til rette for likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert pasientbehandling av høy kvalitet på områder med manglende kunnskapsgrunnlag, særskilt kostbar behandling eller små pasientvolum. Departement har utarbeidet en veileder med utfyllende kommentarer til forskriften med oversikt over godkjente nasjonale tjenester.

Flere tjenester er besluttet samordnet/sammenslått eller desentralisert til regionalt nivå. De tre kompetansesentrene for kvinnehelse videreføres. Nye nasjonale tjenester som er foreslått opprettet, vil bli vurdert i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.

Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter