Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren på WHO-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar 19.-21. oktober på WHOs konferanse om sosiale helseforskjeller i Rio de Janeiro.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar 19.-21. oktober på WHOs konferanse om sosiale helseforskjeller i Rio de Janeiro. Under konferansen hvor over 100 medlemsland og flere enn 60 ministere er representert holder Strøm-Erichsen blant annet ett av hovedinnleggene og deltar i rundebordsdiskusjoner om beste praksis på området.

Målet med konferansen er å fornye det politiske lederskapet for å utjevne sosiale helseforskjeller og få fram gode erfaringer fra implementeringsarbeidet.

- Vi opplever en økende interesse internasjonalt for norsk helsepolitikk og særlig hvordan vi jobber med folkehelse. Akkurat som vi er opptatt av å endre urettferdige helseforskjeller i vårt eget land må vi være opptatt av å endre urettferdige helseforskjeller internasjonalt sier Strøm-Erichsen.

I sammenheng med konferansen er den nye folkehelseloven oversatt til engelsk. Folkehelseloven, som trer i kraft 1. januar 2012, har som mål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevning av sosiale helseforskjeller. Loven er blant annet en oppfølging av St. meld. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, og er med på å bidra til at Norge er helt i front i det internasjonale arbeidet på dette området.

 

Webcast fra konferansen vil være tilgjengelig på: http://www.who.int/sdhconference/en/

 

Norwegian Public Healt Act (pdf)

Norwegian Public Healt Act short introduction (pdf)

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter