Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Norge bevilger mest til helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Undersøkelser utført av Commonwealth Funds viser at Norge har det største offentlige helsebudsjettet og flest leger per innbygger. Samtidig viser den områder hvor vi kan gi bedre pasientbehandling.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Robin Kåss deltok denne uken på et seminar i Washington hvor Commenwealth Fund presenterte sine funn i flere rapporter. Til stede var helseministere, statssekretærer og andre representanter for de aktuelle landene.

Rapporten ”Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2011” er basert på Commenwealth Funds egne undersøkelser og tall fra OECD. Den viser at Norge nå har det største offentlige helsebudsjettet korrigert for innbyggere og levekostnader. Deretter følger USA og Sveits. Norge har flest leger per innbygger foran Sveits og Sverige.

Rapporten ” The 2011 Commonwealth Fund survey among sicker adults: Results from a comparative survey in 11 countries” har intervjuet 18000 pasienter, hvorav 753 i Norge. Den viser at norske pasienter skårer lavt på pasientfornøydhet, sammenlignet med andre land. De mener det er for mange feil, dårlig informasjon og lite pasientinvolvering. Samtidig skårer Norge blant annet bra på at det kommer helsehjelp utenom kontortid, at primærlegen er tilgjengelig samme dag som man blir syk og fastlegeordningen.

- Disse to rapportene viser at Norge er privilegert land som har fått på plass så store ressurser til helsesektoren. Vi må se kritisk på hvordan vi bruker disse for å gi pasientene et bedre tilbud. Norge må lære av andre land knyttet til kvalitet, pasientopplevelser og sikkerhet. Vi bør fortsette omstillingene av sykehus og helsetjenestene slik at vi får bedre pasientbehandling for pengene og personellressursene vi putter inn, sier statssekretær Robin Kåss.

Les mer på Kunnskapssenterets nettsider

 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter