Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norske legemiddelpriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er et hovedmål på legemiddelområdet at prisene på legemidler skal være så lave som mulig, samtidig som vi sikrer tilgjengeligheten til legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet vil nå gjennomføre en ny prisundersøkelse på de generiske, byttbare legemidlene.

NRK har satt søkelyset på prisene for generiske, byttbare legemidler i Norge og har undersøkt et tyvetalls legemiddelpakninger. For disse kommer de til at prisene er høyere i Norge enn i Sverige og Danmark. Dette gjelder eldre legemidler som ikke lenger har patent, og hvor apotekene kan tilby flere likeverdige produkter.

Nyere legemidler som har patent står for mer enn 80 prosent av legemiddelkostnadene i Norge. På disse legemidlene har Norge lave priser sammenliknet med andre land.

Selv om de byttbare legemidlene utgjør mindre enn 20 prosent av kostnadene, er målsetningen den samme for alle legemidler: Norge skal ha lavest mulig pris samtidig som prisnivået ivaretar behovet for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet til legemidlene.

NRK har undersøkt bare noen få av de mer enn 1000 pakningene i gruppen byttbare legemidler. Det er på denne bakgrunn for tidlig å konkludere på hvordan prisene i Norge totalt sett er i forhold til andre land.

Opplysningene som fremkommer gir likevel indikasjoner på prisforskjeller som departementet tar på alvor og som vi ønsker å undersøke nærmere. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor nå foreta en ny og mer omfattende prisundersøkelse for å vurdere om det er grunnlag for en ytterligere prisreduksjon på dette området.

Den såkalte trinnprismodellen for byttbare legemidler som ble innført fra 2005 har bidratt til en kraftig reduksjon i prisen. Legemiddelverket har beregnet den årlige reduksjonen for disse produktene til å utgjøre 2, 5 milliarder kroner.

Skulle departementets gjennomgang vise at prisene på generiske legemidler i Norge er høyere enn vi har antatt, vil det være aktuelt å vurdere å redusere prisene.

Dette forutsetter imidlertid at hensynet til pasientene ivaretas ved at det kan opprettholdes en god tilgang til legemidler på det norske markedet.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter