Historisk arkiv

Psykiske lidelser kan forebygges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forebygging i barnehager, på skoler og arbeidsplasser kan hindre utvikling av psykiske lidelser, ifølge en ny rapport. – Vi må tenke helse i alt vi gjør. Dette er viktige innspill til både meg og resten av regjeringen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt om rapporten om forebygging av psykiske lidelser fra Folkehelseinstituttet. Den presenterer totalt 50 ulike tiltak som det er dokumentert har effekt.

- I forslaget til ny folkehelselov slår vi fast at vi må tenke helse i alt vi gjør. Rapporten er viktig for å spre kunnskap om forebyggende tiltak innenfor psykisk helse, sier Strøm-Erichsen.

Blant noen av de viktigste tiltakene er høy sysselsetting, skoler og barnehager der miljø og helse tas på alvor, og forebyggende tiltak på sentre der eldre møtes. De viktigste arenaene for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser er utenfor helsetjenestene.

- Psykisk helse handler om langt mer enn behandlere og institusjoner. Fokus på psykisk helse på arenaer der mennesker møtes er vel så viktig. Dette er det ikke bare jeg som helse- og omsorgsminister som må arbeide med - dette er alle statsrådenes ansvar. Jeg skal derfor sende rapporten til alle mine kolleger i regjeringen, sier Strøm-Erichsen.

Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet overrakte rapporten ”Bedre føre var…” til helse- og omsorgsministeren denne uken.Direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet overrakte rapporten ”Bedre føre var…” til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen denne uken.

Les mer om rapporten hos Folkehelseinstituttet.