Historisk arkiv

Historisk arkiv

Rapport om sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt NOU: 13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren på høring.

Bakgrunnen for rapporten er at helse- og omsorgssektoren har et høyt sykefravær sammenlignet med andre næringer.

– Det offentlige er den største arbeidsgiveren i helse- og omsorgssektoren og har derfor et særlig ansvar. Vi har samtidig et stort behov for flere hender i sektoren i årene framover. Sykefravær og utstøting fra arbeidslivet er også en utfordring for arbeidet med å redusere sosiale forskjeller i helse, sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun mottok utvalgets rapport.

Her kan du lese høringsbrev og finne lenke til utvalgets rapport.

Høringsfristen er satt til 15. juni.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter