Historisk arkiv

Vil etablere nasjonal kjernejournal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det skal etableres en nasjonal kjernejournal som følger norske pasienter. – Slike journaler vil kunne gi viktig informasjon om pasienten. Dermed kan en redusere risikoen for skade og feilbehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt rapport fra forprosjekt om nasjonal kjernejournal fra Helsedirektoratet.

– Jeg mener det er viktig at en slik kjernejournal inneholder informasjon om pasientens legemiddelbruk, annen kritisk informasjon om pasienten, samt pasientens kontakt med helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.


I dag preges helsesektoren av at det er mange ulike aktører, og store forskjeller i hvordan informasjonen om pasienter struktureres, behandles og deles.

– På lang sikt skal den nasjonale kjernejournalen være en integrert løsning på tvers av helsesektoren, sier Strøm-Erichsen.

Opplysningene skal kunne være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov - og for pasienten selv.

– Selv om det er viktig at kjernejournalen opprettes for alle, skal pasienter kunne reservere seg på hele eller deler av innholdet i journalen, understreker helse- og omsorgsministeren.

Før en kan etablere en ordning med kjernejournal må lovverk og forskrifter tilpasses.

– Så snart dette er på plass, ønsker jeg at en starter et pilotprosjekt på dette så raskt som mulig, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

– Målet er å øke pasientsikkerheten under behandling, ved at helsepersonellet får tilgang til oppdatert og riktig informasjon om diagnoser, behandling og medisiner.

Les rapporten på Helsedirektoratets nettside.