Historisk arkiv

E-resept innføres i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå slipper Osloborgerne å levere inn papirresepten for å få medisinen sin. E-resept gjør samspillet mellom pasient, lege og apotek enklere og sikrere.

- E-resepten er et viktig ledd i samhandlingsreformen. Ved ett enkelt søk kan både lege og apotek få oversikt over de aktuelle reseptene til pasienten. Vi har gode erfaringer med bruk av e-resept andre steder i landet, og dette er et tiltak som bedrer pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

E-resepten kan fornyes på telefon og den hentes ut på ønsket apotek uten at en må innom legen. Det er svært vanskelig å forfalske en e-resept.

Ordningen er allerede innført i 12 fylker. Akershus starter 13. november. Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold og Sogn og Fjordane følger etter tidlig i 2013.

Fakta om e-resept:

  • Fra innføringsdatoen i et fylke/område er apotekene klare til å ekspedere e-resepter.
  • Bandasjister (som lager hjelpemidler og bandasjer til ledd, muskler og skjelett) og leger tar i bruk e-resept fra innføringsdatoen eller når det er teknisk mulig.
  • Apotek og bandasjister ekspederer fortsatt papirresepter som er gyldige.
  • Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.
  • Det pågår et arbeid for at også sykehusleger etter hvert kan ta i bruk e-resept.
  • Helsedirektoratet leder innføringen og samarbeider blant annet med Apotekforeningen, apotekkjedene og IT-leverandører.
  • Før Oslo startet brukte over 730 legekontor, 388 apotek og 44 bandasjister e-resept i til sammen 286 kommuner.

Les mer om e-resept

Jonas Gahr Støre får introduksjon om e-resept.
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sammen med apoteker Mari Fruseth Solberg som fra i dag kommer til å ta i bruk e-resepter. (Helse- og omsorgsdepartementet)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter