Historisk arkiv

Økt produktivitet i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Aktivitetene ved sykehusene har økt fra 2010 til 2011. I samme periode har ventetiden gått ned. Det viser rapporten "Samdata spesialisthelsetjenesten 2011" som ble lagt frem i dag.

- Det er gledelig at enda flere får hjelp på sykehus. Denne regjeringen har satset tungt på sykehusene, og nå ser vi resultatene, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Aktiviteten i somatisk pasientbehandling økte med 2,1 prosent i 2011, mens driftskostnadene bare økte med 0,2 prosent.

- Dette gir en produktivitetsvekst på 1,8 prosent, og viser at spesialisthelsetjenesten gjør en god jobb, sier helse- og omsorgsministeren.

Flere døgnplasser til rusbehandling

Antall døgnplasser innen rusbehandling økte også fra 2010 til 2011. Det offentlige døgnplasstilbudet har blitt styrket. Økt kapasitet og mer kompetanse i tjenestene er i tråd med Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012) og Stortingsmeldingen om en enhetlig rusmiddelpolitikk (2011-2012) som ble lagt frem 22. juni i år.

Hovedtall for somatiske spesialisthelsetjenester 2011 – endringer fra 2010 til 2011

 • 1 777 250 pasienter totalt – økning på 2,2 prosent.
 • 878 523 innlagt døgn – økning på 1,5 prosent.
 • 220 091 innlagt dagbehandling – nedgang på -3,7 prosent.
 • 4 960 621 polikliniske konsultasjoner – økning på 2,8 prosent.
 • Antall årsverk økte med 1,8 pst. fra 2010 til 2011. Legeårsverk og sykepleierårsverk økte med hhv. 3,4 og 2,7 prosent.

Hovedtall for psykisk helsevern for barn og unge 2011 – endringer fra 2010 til 2011

 • 54 838 pasienter totalt – økning på 1,5 prosent.
 • 915 965 polikliniske tiltak – økning på 1,0 prosent.

Hovedtall for psykisk helsevern for voksne 2011 – endringer fra 2010 til 2011

 • 123 118 pasienter totalt (off. inst.) – økning på 2,4 prosent.
 • 54 522 pasienter totalt (priv. inst.) – nedgang på 1,2 prosent.
 • Oppholdsdøgn 1 288 550 – nedgang på 3,0 p.
 • Polikliniske konsultasjoner 1 239 625 – økning på 4,0 prosent.

Hovedtall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2011 – endringer fra 2010 til 2011

 • 13 063 innleggelser – økning 2,7 prosent.
 • 590 252 oppholdsdøgn – økning 2,8 prosent.
 • 307 850 polikliniske konsultasjoner – økning 17,4 prosent.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter