Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Positiv erfaring med demensteam i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommuner med egne demensteam er bedre til å fange opp pasienter med mistanke om demens og til å gi tilbud om utredning og oppfølging. Det viser en ny undersøkelse utført av Nasjonale kompetansesenter for aldring og helse for Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er gledelig å se at så mange kommuner tar utfordringen på alvor og satser på demensteam. Det betyr mye for livskvaliteten til pasientene og deres nærmeste, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Til nå har litt over halvparten av landets kommuner etablert demensteam. En positiv utvikling er at tverrfagligheten i demensteamene synes å ha blitt styrket sammenlignet med tidligere undersøkelser. I mange team er det i dag helsefagarbeidere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger.

- Det er  gledelig at flere leger nå deltar i demensteamene, sier Strøm-Erichsen, og fortsetter:

Et godt samarbeid mellom fastlegene og demensteamene er nødvendig for at personer med demens skal kunne fanges opp og følges opp.

Undersøkelsen viser imidlertid at demensteamene fungerer ulikt fra kommune tilkommune når det gjelder kompetanse, rutiner og kapasitet.

Suksessfaktorer i dette samarbeidet ser ut til å være at fastlegene har tillit til demensteamets kompetanse, at de får gode tilbakemeldinger og at demensteamene har kapasitet til raskt å gå i gang med utredningen. Når fastlegene først har etablert et samarbeid med demensteamene ser det ut til at de stort sett er fornøyde.

Mange demensteam starter opp med hovedoppgaven å drive kartlegging og utredning av demens og videre oppfølging av pasienten. Når demensteamet har eksistert i noen år ser en at oppgavene vokser. Demensteamene trekkes inn i arbeid med veiledning av pårørende og veiledning til helsepersonell.

De aller fleste demensteamene gjennomfører oppfølging av personer som er utredet for demens to ganger i året, som anbefalt.

En av hovedmålene i Demensplan 2015 er at den enkelte bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens og bli tilbudt et koordinert og helhetlige tjenestetilbud. Det finnes flere ulike måter å organisere demensarbeidet på, og kommunene står fritt i forhold til valg av organiseringsformer.

Evalueringen av kommuner med demensteam er et viktig element i arbeidet med å få bedre kunnskap om hvordan helsesektoren kan fortsette å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende.

Les rapporten "Demensteam – oppgaver og utfordringer"

Les "Demensplan 2015 - Den gode dagen"

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen