Historisk arkiv

Regjeringen vil forby bruk av doping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Et forbud vil ha forsterkende effekt på øvrige virkemidler i en mobilisering mot doping, både når det gjelder forebygging, behandling og kriminalitetsbekjempelse. Forslaget er nå sendt på høring.

– Bruk av doping vil ofte medføre både fysiske, psykiske og sosiale problemer. Vi har eksempler på unge menn som har blitt innlagt med hjerteinfarkt på grunn av anabole androgene steroider. Det er også en sammenheng mellom bruk av doping og aggresjon, som kan gå utover andre mennesker. Derfor vil vi kriminalisere det på lik linje med narkotika, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I dag er det kriminelt å importere, produsere og selge dopingmidler. Men kjøp, besittelse og bruk av doping er ikke rammet av lovverket. Ved å få inn bestemmelser i Legemiddelloven som forbyr alt, vil regjeringen sende et kraftig signal om at doping ikke er greit.

– Forbud har blitt drøftet tidligere, og et nytt forslag må ses i lys av at vi har indikasjoner på økt omfang. Vi har også mer kunnskap om sammenhengen mellom bruk av anabole androgene steroider og økt aggresjon, samt andre psykiske bivirkninger hos noen brukere, sier Strøm-Erichsen.

Kripos' narkotika- og dopingstatistikk viser at betydelige mengder av tilvirkningsstoff er beslaglagt de senere år. Dette stoffet brukes i produksjon av dopingmidler. Beslag av tilvirkningsstoff og produksjonsutstyr tilsier at det foregår produksjon av dopingmidler i Norge.

Et trendpanel i regi av kompetansesenteret for rusmiddelspørsmål i Bergen rapporterer om en økning i tilgjengelighet og bruk av anabole virkestoffer. Samtidig vet vi at tilgjengeligheten til doping er vesentlig endret med internett: Brukere kan enkelt bestille dopingmidler over internett og få det levert på gutterommet.