Forsiden

Historisk arkiv

Rekordmange får LAR-behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Aldri har så mange heroinavhengige fått behandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som nå. Samtidig har antall som venter på behandling gått betydelig ned, og de aller fleste som starter i LAR blir i programmet.

Ved utgangen av 2011 var 6640 pasienter inkludert i LAR-behandling – en økning på nesten 1100 fra 2009. Cirka 90 prosent av pasientene som var i behandling ved årsskiftet 2010/2011, var fortsatt i behandling ett år etter.

Det viser en ny rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved UiO. Sammenlignet med internasjonale undersøkelser er andelen som blir i behandling betydelig høyere i Norge.

– Statusrapporten viser at 40 prosent av alle i LAR ikke hadde noen rusepisoder i 2011, mens 18 prosent kun hadde rusepisoder sporadisk. Dette viser at LAR er veldig bra for mange, og at det hjelper, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en behandlingsform for personer med opiatavhengighet (heroin). Ved siden av å få medikamenter som Metadon/Subutex/Subuxone, får pasienten også behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

– At stadig flere blir inkludert i LAR betyr at vi også når de som har mer omfattende og sammensatte lidelser. Samtidig har vi fortsatt utfordringer. Mange har ikke individuell plan, og oppfølgingen i kommunene må styrkes. Dette jobber vi for å gjøre noe med. I den kommende Stortingsmeldingen på rusfeltet, vil samhandling være et sentralt tema, sier Strøm-Erichsen.

Les rapporten her:
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/publikasjoner/rapporter/2012/nedlastinger/SERAF-rapport-nr-1-2012-Statusrapport-2011.pdf