Historisk arkiv

Ventetiden går ned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennomsnittlig ventetid har gått ned fra 78 dager i 2010 til 76 dager i 2011 viser tall som ble lagt frem i dag. Det har vært en økning i nyhenviste på 6,7 pst. i 2011 sammenlignet med 2010. Trenden med reduserte ventetider bekreftes også av månedstallene for januar 2012.

Nedgangen er størst innen psykisk helsevern barn og unge der ventetiden er redusert med ni dager.

- Regjeringen har styrket sykehusene og stilt krav om at ventetidene skal reduseres. Jeg er glad for at tallene viser en positiv utvikling, med redusert ventetid på tross av en betydeligøkning i antall nye pasienter,  sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen. 

Tall fra Norsk pasientregister viser at gjennomsnittlig ventetid for januar 2012 i hele landet ligger på 76 dager Sammenlignet med januar 2011 viser tallene en nedgang i gjennomsnittlig ventetid 3 på dager. Månedstallene er mindre robuste enn årstall/ tertialtall og sesongmessige svinginger i tallene forekommer fra måned til måned. 

Strøm-Erichsen roser helsepersonell landet over og mener stor innsats er årsaken til nedgangen. - Norge har et helsevesen i verdensklasse og vi kan være stolte av stolte av helsearbeiderne våre. Samtidig vil regjeringen legge til rette for at resultatene i 2012 blir ennå bedre, sier helse- og omsorgsministeren.

For pasienter med prioritet på grunn av sin sykdom er nedgangen fra 2010 til 2011 noe større. I gjennomsnitt ventet disse pasientene i 63 dager i 2011 før de fikk igangsatt helsehjelp. Dette er en nedgang på om lag seks dager sammenlignet med 2010.

70 prosent av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp, og inngår ikke i de tallene for ventetid.

Les mer om ventetider på Helsedirektoratets nettsider

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter