Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bedre hjelp fra psykologene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å gi psykologer henvisningsrett til deler av spesialisthelsetjenesten. – Dette er et tiltak som vil komme pasientene til gode, samtidig som forslaget innebærer en forenkling og avbyråkratisering, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.

Regjeringen foreslår å gi psykologer henvisningsrett til deler av spesialisthelsetjenesten. – Dette er et tiltak som vil komme pasientene til gode, samtidig som forslaget innebærer en forenkling og avbyråkratisering, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.

I dag er situasjonen at psykologer må kontakte lege for å hjelpe en pasient til behandling i spesialisthelsetjenesten. Samtidig har psykologene kompetanse på psykisk helse, og det er ofte etablert et godt tillitsforhold mellom pasient og psykolog.

- Mange pasienter opplever det som en belastning å måtte fortelle om sin psykiske lidelse til flere behandlere for å få nødvendig hjelp. I tillegg tar det tid å få legeavtale. Når psykologene får henvisningsrett slipper pasientene denne belastningen, sier Støre.

Endringen vil gjelde psykologer som er offentlig ansatt eller utøver sin virksomhet etter avtale med kommune eller regionalt helseforetak.

Ønsker flere psykologer i kommunene
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker også å videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i kommunene på psykisk helse. Det innebærer blant annet flere lavterskeltilbud, særlig til de med moderate lidelser, og bedre forebygging og flere psykologer i faste stillinger i kommunene.

- Vi vil i år bruke 60 millioner på å rekruttere flere psykologer til kommunene. Det å gi psykologene henvisningsrett anerkjenner denne profesjonens selvfølgelige plass i psykisk helsevern i kommunene, sier Jonas Gahr Støre.

Samtidig vil man ta kontakt med blant annet Legeforeningen og Psykologforeningen om hvordan man kan sikre koordinerte tjenester og teamfunksjoner i de kommunale tjenestene på dette området. Kopi av henvisning og epikrise skal sendes fastlegen rutinemessig slik at denne holdes orientert.


Får henvisningsrett: Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil gi psykologene Camilla Herbern (t.v.) og Jorunn Storeheier ved Familiehuset i Gamle Oslo rett til å henvise pasientene sine til spesialisthelsetjenesten.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen