Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endringer i tobakksskadeloven fra 1. juli 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag 31. mai er verdens tobakksfrie dag. Stadig færre nordmenn røyker, men hvert år dør fortsatt over 5 000 mennesker i Norge som følge av skadevirkinger av tobakk. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. 2. april 2013 vedtok Stortinget en rekke endringer i tobakkskadeloven

I dag 31. mai er verdens tobakksfrie dag. Stadig færre nordmenn røyker, men hvert år dør fortsatt over 5 000 mennesker i Norge som følge av skadevirkinger av tobakk. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. 2. april 2013 vedtok Stortinget en rekke endringer i tobakkskadeloven.

De nye bestemmelsene har som formål å hindre barn tilgang til tobakksvarer, gjøre flere arenaer røykfrie og styrke vernet mot passiv røyking.

Kongen i Statsråd fastsatte 24. mai 2013 tidspunkter for når de ulike bestemmelsene trer i kraft.

Fra 1. juli 2013 endres lovens formålsbestemmelse til å inneholde en visjon om et tobakksfritt samfunn på sikt. Samtidig gjelder den nye bestemmelsen om at barn har et lovfestet vern mot passiv røyking.

Forbudet mot salg av 10-pakninger sigaretter gjelder også fra 1. juli 2013, men det er gitt overgangsbestemmelser i en egen forskrift, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20130524-0516.html

Fra 1. juli 2013 omfattes tobakkssurrogater og tobakksimitasjoner av lovens bestemmelser om aldersgrenser, forbud mot gratis utdeling, reklameforbud og oppstillingsforbud.

Fra 1. januar 2014 gjelder de nye forbudene mot tobakkssponsing, forbrukertesting og innførsel og salg av produkter for å skjule helseadvarslene.

Fra 1. juli 2014 vil det ikke lenger være lovlig med røykerom i arbeidslokaler og offentlige lokaler. Det er gitt enkelte unntak fra dette, bl.a. for enkelte institusjoner. Fra samme tid gjelder bestemmelsene om tobakksforbud i barnehager og skoler og om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. Også forbudet mot selvbetjening av tobakksvarer trer i kraft fra dette tidspunkt.

Fra 1. januar 2015 trer bestemmelsene om en kommunal bevillingsordning for salg av tobakksvarer i kraft.

 

Alle lovendringene framkommer på Lovdata

Vedtak om når bestemmelsene trer i kraft

Til toppen