Historisk arkiv

Helsesamarbeid med Russland: Søk om tilskuddsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge samarbeider med Barentsregionen i Russland om helse, og deler årlig ut tilskudd til gode prosjekter. Nå kan du søke om opp til to millioner kroner i støtte til prosjekter som skal starte opp eller videreføres i 2014.

Frist for å søke midler til 2014 er 15. oktober 2013.

Hovedmålsettingen med tilskuddsordningen er å støtte opp om helsesamarbeidet i Barentsergionen og under Den nordlige dimensjon ved å støtte  prosjekter som bidrar til:

  • Forebygging og kontroll av smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer
  • Gjennom reduksjon av livsstilsrelaterte risikofaktorer, å forbedre den helsemessige og sosiale situasjonen for befolkningen
  • Utvikling av primærhelsetjenesten, folkehelse og sosiale tjenester

Videre prioriteres:

  • Prosjekter som bidrar til styrket folkehelsekunnskap
  • Prosjekter som bidrar til særlige satsningsområder som hiv/aids, tuberkulose, fengselhelse og skadelig bruk av alkoho
  • Prosjekter som bidrar til mer samordnende støttetiltak for utsatte barn og unge
  • Prosjekter som bidrar til utvikling av primærhelsetjenesten og reformer i helsesektoren.

Søkere kan være offentlige helseforetak, institusjoner og organisasjoner eller ikke-statlige organisasjoner (NGO-er). Alle prosjekter må ha en norsk og en russisk samarbeidspartner.

Les mer her: www.regjeringen.no/hod/russland